Законодавство

Діяльність державних та приватних виконавців регулюється такими нормативними актами:

Закон України “Про виконавче провадження” від 02.06.2016 року № 1404-VIII – це основний нормативний акт, яким керуються виконавця під час виконання рішень. Даний закон  встановлює права та обов’язки для сторін виконавчого провадження, регулює порядок звернення стягнення на майно боржника, та багато іншого.

Інструкція з організації примусового виконання рішень затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 року  № 512/5 – це підзаконний нормативний акт центрального органу виконавчої влади, який здійснює контроль за сферою примусового виконання в Україні. Даним актом Міністерство юстиції України регулює ті питання, які не врегульовані на законодавчому рівні, однак є важливі з практичної точки зору.

Закон України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” від 02.06.2016 року № 1403-VIII – закон яким було запроваджено в Україні інститут приватних виконавців. Даний закон встановлює порядок контроль за діяльністю державних та приватних виконавців. Також, цей акт визначає систему органів Асоціації приватних виконавців України, їх повноваження та порядок обрання.

Порядок реалізації арештованого майна затверджений Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2016 року № 2831/5 – даний порядок регулює реалізацію майна боржників на прилюдних торгах, які організовані державним підприємством “Сетам”.

Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 року № 2432/5 – дане положення регулює порядок доступу сторін виконавчого провадження до матеріалів справ. Також, цей акт встановлює порядок внесення персональних даних боржників до Єдиного реєстру боржників.

У разі виникнення питань, які пов’язані з примусовим виконанням рішень в Україні пропонуємо також перейти на канал Івана Жаботинського в соціальній мережі YouTube. Там, Ви зможете знайти більшість відповідей на свої запитання.